Steeds meer projectontwikkelaars bieden nieuwbouwappartementen te koop aan op grond waarop erfpacht rust. Wat is het erfpacht precies, welke voor en nadelen kleven er aan het kopen van onroerend goed via erfpacht en is het interessant om hierin te beleggen?

Erfpacht is het recht om de grond waarover u erfpachtrecht heeft gedurende 27 tot 99 jaar naar uw wens te gebruiken. Hierbij is het kopen via erfpacht met een zo lang mogelijke periode het meest interessant, zodat meerdere generaties er profijt van hebben. Na het pachten van grond kunt u bijvoorbeeld op de grond bouwen en wordt u eigenaar van hetgeen erop staat. De grond of het grondaandeel hoeft niet betaald te worden, alleen de pacht over de grond. Dit is een jaarlijkse fiscaal aftrekbare vergoeding. Telkens wanneer het onroerend goed dat op de grond staat wordt verkocht, is hernieuwing van de erfpacht mogelijk.

Fiscale voordelen

Koopt u vastgoed, dan betaalt u na 10, 15 of 20 jaar uw woning af en wordt u belast in functie van het kadastraal inkomen. Erfpacht biedt fiscale voordelen voor kopers die reeds één of meerdere onroerend goed objecten bezit, of die niet of slechts een beperkt bedrag wil lenen. Erfpachtvergoeding is namelijk fiscaal aftrekbaar van uw onroerende inkomsten. Hierdoor kunt u vastgoed aankopen, zonder jaarlijks over de grond belast te worden.

Bovendien spaart u bij de aankoop van het onroerend goed het grondaandeel en de bijbehorende belastingen uit. Bij belastingen moet u denken aan btw en registratierecht van zo’n 10 tot 12,5% van de aankoopprijs. Voor het gebruiken van de grond betaalt u wel een vergoeding aan de eigenaar, wat zowel kan bestaan uit een jaarlijks te betalen bedrag, als uit een som die in één keer wordt voldaan. Toch houdt dit nog steeds een besparing van duizenden euro’s in.

Uw rechten en plichten als erfpachter

Zolang de erfpacht loopt heeft u dezelfde rechten als een eigenaar van onroerend goed op eigen grond. Zo is het mogelijk de woning te verhuren, kunt u renovatiewerken verrichten zolang deze de waarde van het onroerend goed niet verlagen en wordt de erfpacht na overlijden doorgegeven aan uw erfgenamen. Het onroerend goed kan ook doorverkocht worden, maar dan kan de koper alleen nog van de resterende jaren van uw erfpacht gebruikmaken.

U bent verplicht om erfpacht te betalen. Loopt de erfpachtperiode af dan kan dit bedrag hoger worden, bijvoorbeeld doordat de grondprijs is gestegen. Een nieuw erfpacht wordt vastgesteld op basis van de getaxeerde grondprijs, waarbij het gevaar is dat dit zo hard stijgt dat u deze lasten niet meer kunt betalen.

Bovendien zijn de voorwaarden voor erfpacht vaak pagina’s lange verhandelingen, waar u vaak geen wijs uit kunt. Daarom is het belangrijk om steeds advies te blijven vragen aan uw notaris. Is het kopen van onroerend goed via erfpacht zinvol in uw situatie? Met welke clausules die opgenomen zijn in het erfpachtcontract moet u rekening houden? En mocht u uw woning weer willen verkopen, hoe lastig is het dan om onroerend goed op een met erfpacht belaste grond te verkopen? Daarnaast heeft u waarschijnlijk zelf weinig inzicht in de waarde van de grond en een redelijk bedrag voor de erfpacht.

Kopen via erfpacht

Koopt u een woning via erfpacht, dan hoeft u het grondaandeel niet te betalen. Het kost u minder belasting zoals btw en registratierechten. Maar u wordt geen eigenaar van de grond. U kunt zo door middel van een kleinere investering een woning aanschaffen, maar dient hierbij de jaarlijkse kosten goed te vergelijken met de besparing op de aankoop van het onroerend goed. Heeft u zoals de meesten onder ons weinig kennis op dit gebied, neem dan vooral een notaris in de arm die u kan adviseren in uw aankoop.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *